|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ » Υπαγόμενοι φορείς

Εκτύπωση
+
A
-

Υπαγόμενοι φορείς

I. Αναθέτοντες φορείς

ΙΙ. Υπαγόμενοι φορείς Δήμων
1. ΔΕΥΑ
2. Δήμοι
3. Δημοτικά λιμενικά ταμεία
4. ΠΔ 59/2007

ΙΙΙ. Αναθέτοντες φορείς βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων
I. Αναθέτοντες φορείς

Αρχικά επισημαίνεται προς αποφυγή παρανοήσεων ότι η έννοια «αναθέτουσα αρχή» είναι διαφορετική από την έννοια «αναθέτων φορέας».

Ως αναθέτουσες αρχές, για τους σκοπούς του Βιβλίου ΙΙ, νοούνται το κράτος, οι αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. (άρθρο 223 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Ως «αρχές περιφερειακής αυτοδιοίκησης» νοούνται όλες οι αρχές των διοικητικών μονάδων που απαριθμούνται ενδεικτικώς στα επίπεδα NUTS 1, και 2 και οι μικρότερες διοικητικές μονάδες, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (άρθρο 223 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

Ως αρχές «τοπικής αυτοδιοίκησης» νοούνται όλες οι αρχές των διοικητικών μονάδων που εμπίπτουν στο επίπεδο NUTS 3, καθώς και μικρότερες διοικητικές μονάδες, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (άρθρο 223 παρ. 3 του Ν. 4412/2016)

Ως οργανισμοί δημοσίου δικαίου νοούνται οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) έχουν συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα

β) έχουν νομική προσωπικότητα και

γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από το κράτος, τις αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή υπόκεινται σε διαχειριστική εποπτεία από τις αρχές ή τους οργανισμούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από το κράτος, τις αρχές περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. (άρθρο 223 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Για περισσότερα σχετικά με την έννοια της αναθέτουσας αρχής δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ » Υπαγόμενοι φορείς

Συνεπώς, στην έννοια της αναθέτουσας αρχής εμπίπτουν οι Δήμοι, τα δημοτικά νομικά πρόσωπα και οι δημοτικές επιχειρήσεις ως οργανισμοί δημοσίου δικαίου. Αποτελούν όμως αναθέτοντες φορείς;

Για τους σκοπούς του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) αναθέτοντες φορείς είναι εκείνοι οι οποίοι: α) είναι αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234 β) […] (άρθρο 224 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Ως «δημόσια επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, δεσπόζουσα επιρροή λόγω κυριότητας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η δεσπόζουσα επιρροή εκ μέρους των αναθετουσών αρχών τεκμαίρεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω αρχές, άμεσα ή έμμεσα: α) κατέχουν την πλειοψηφία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της επιχείρησης ή β) ελέγχουν την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με τις μετοχές που εκδίδει η επιχείρηση ή γ) μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης. (άρθρο 224 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Συνεπώς, για να θεωρείται μια αναθέτουσα αρχή, αναθέτων φορέας και να εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ, πρέπει να ασκεί μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234.

Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234 είναι συνοπτικά οι εξής:

- Φυσικό αέριο και θερμότητα (άρθρο 228)

- Ηλεκτρισμός (άρθρο 229)

- Ύδωρ (άρθρο 230)

- Υπηρεσίες μεταφορών (άρθρο 231)

- Λιμένες και αερολιμένες (άρθρο 232)

- Ταχυδρομικές υπηρεσίες (άρθρο 233)

- Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων (άρθρο 234)ΙΙ. Υπαγόμενοι φορείς Δήμων

1. ΔΕΥΑ
Βάσει των ανωτέρω, οι ΔΕΥΑ αποτελούν αναθέτοντες φορείς καθώς:
- αποτελούν αναθέτουσα αρχή, ως οργανισμοί δημοσίου δικαίου
- ασκούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234 και συγκεκριμένα τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 230 (Ύδωρ).

Συνεπώς, η διενέργεια διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας, για την απόκτηση έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, που προορίζονται για την εκτέλεση της δραστηριότητάς τους αυτής, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίο ΙΙ του Ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή είναι φορέας που ασκεί δραστηριότητα στους τομείς ύδατος και αποχετεύσεως, το δε αντικείμενο του έργου, στο οποίο αποβλέπει η διαγωνιστική διαδικασία, αφορά την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου λυμάτων του οικισμού και τη σύνδεση με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό που οδηγεί τα λύματα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Επομένως, εν όψει των ανωτέρω και του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου ο διαγωνισμός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ (βλ. άρθρα 3 παρ. 2, 5 παρ. 1, 2 του του π.δ/τος 59/2007 (Α΄ 63), με το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ]. (ΣτΕ ΕΑ 311/2012, 438/2013, 5/2015)

Οι ΔΕΥΑ αφ' ης συστήνονται αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των Δήμων για την άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων τους στο κύκλωμα της ύδρευσης και αποχέτευσης και υποκαθίστανται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την ύδρευση και αποχέτευση. Επομένως, αποτελούν αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1, 2 και 4 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, δεδομένου μάλιστα ότι αναφέρονται ρητά Παράρτημα III αυτής. (ΓνΝΣΚ 403/2014)

Σχέδιο σύμβασης και η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση και τελική διάθεση της λάσπης της Δ.Ε.Υ.Α.». Η ως άνω διαδικασία ανάθεσης διέπεται, ως εκ του αντικειμένου της, του φορέα διενέργειάς της και του ύψους της προϋπολογιζόμενης γι’ αυτήν δαπάνης από τις διατάξεις: α) του π.δ. 59/2007 ... (Ελ.Συν.Κλιμ.Ζ Πράξη 23/2014)
2. Δήμοι

α. Δήμοι που δεν έχουν συστήσει ΔΕΥΑ
Οι Δήμοι που δεν έχουν συστήσει ΔΕΥΑ ασκούν οι ίδιοι τις δραστηριότητες στον τομέα ύδατος. Συνεπώς, αποτελούν αναθέτοντες φορείς και εμπίπτουν για τις διαδικασίες απόκτησης έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που προορίζονται για την εκτέλεση της δραστηριότητας αυτής, στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/2016.

Εγκατάσταση μονάδος αφαλάτωσης. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ιδίως δε από το έγγραφο του καθ` ου δήμου προς το Δικαστήριο, ο εν λόγω δήμος δεν έχει ιδρύσει δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά ασκεί ο ίδιος δραστηριότητα παραγωγής και διανομής ύδατος στους δημότες του και εισπράττει τα ανάλογα τέλη. Υπό τα δεδομένα αυτά, η επίδικη διαγωνιστική διαδικασία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και, ως εκ τούτου, η κρινόμενη διαφορά διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2522/1997. (ΣτΕ ΕΑ 124/2009)

Επεξεργασία λυμάτων οικισμών. Η επίδικη σύμβαση, με αναθέτοντα φορέα το Δήμο που ασκεί ο ίδιος δραστηριότητα στον τομέα ύδρευσης –αποχέτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ (βλ. την βεβαίωση του Δήμου προς το Δικαστήριο), εμπίπτει ως σύμβαση προμήθειας στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ τόσο εξ απόψεως αντικειμένου (επεξεργασία λυμάτων) όσο και ποσού. (ΣτΕ ΕΑ 358/2014)

Οι Δήμοι στους οποίους δεν έχει συσταθεί ΔΕΥΑ εξακολουθούν να ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες, αφού και αυτοί, κατά τα άνω, αναφέρονται ως αναθέτοντες φορείς στο Παράρτημα III της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. (ΓνΝΣΚ 403/2014)


H υπαγωγή στις διατάξεις του Βιβλίου II του ν. 4412/2016 δεν εξαρτάται από τη νομική μορφή της οντότητας που λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή ή ως αναθέτων φορέας, αλλά από το αντικείμενο της εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως αυτό οριοθετείται από τα άρθρα 228 έως 234 του νόμου.
Συνεπώς, στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος προκηρύσσει διαγωνιστικές διαδικασίες σχετικές με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο άρθρο 230 του ν. 4412/2016, λειτουργεί ως αναθέτων φορέας κατά το άρθρο 224 και υπάγεται στο νομικό καθεστώς του Βιβλίου II του νόμου. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 842/22.03.2017)

Οι Δήμοι που δεν διαθέτουν Δ.Ε.Υ.Α. και ασκούν τη δραστηριότητα “Ύδωρ” είναι αναθέτοντες φορείς; 
Στην περίπτωση που Δήμος δεν διαθέτει Δ.Ε.Υ.Α. και ασκεί ο ίδιος τη δραστηριότητα “ύδωρ”, όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 230 του ν. 4412/2016 αποτελεί ως προς τη δραστηριότητα αυτή αναθέτοντα φορέα. Κατά συνέπεια, για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν τη δραστηριότητα αυτή, εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 48)

β. Δήμοι που έχουν συστήσει ΔΕΥΑ
Υπάρχουν Δήμοι που έχουν συστήσει ΔΕΥΑ και έχουν μεταβιβάσει σε αυτήν τη δραστηριότητα του τομέα ύδατος και αποχέτευσης. Αυτοί οι Δήμοι αν και αποτελούν αναθέτουσες αρχές, δεν αποτελούν αναθέτοντες φορείς διότι δεν ασκούν δραστηριότητα στον τομέα ύδατος. Συνεπώς, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/2016.

Εγκατάσταση Μονάδος Αφαλάτωσης Δήμου. Όπως προκύπτει από το έγγραφο του δήμου προς το Δικαστήριο, ο εν λόγω δήμος δεν ασκεί ο ίδιος δραστηριότητα παραγωγής και διανομής ύδατος στους δημότες του αλλά τη δραστηριότητα αυτή έχει αναλάβει η ιδρυθείσα με το π.δ. 280/1994 (148 Α'), σύμφωνα με ης διατάξεις του ν 1069/1980 (191 Α'), Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης η οποία εισπράττει και τα ανάλογα τέλη. Με τα δεδομένα αυτά, ο επίδικος διαγωνισμός δεν εμπίπτει, σε κάθε περίπτωση, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. (ΣτΕ 2387/2009)(ΣτΕ ΕΑ 167/2009, 505/2008)

Βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισμό του συστήματος εξυγίανσης νερού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου. Στον εν λόγω Δήμο δεν λειτουργεί υπηρεσία υδρεύσεως και αποχετεύσεως, αλλά έχει συσταθεί και λειτουργεί αυτοτελής δημοτική επιχείρηση υδρεύσεως και αποχετεύσεως. Επομένως, η αναθέτουσα αρχή δεν ασκεί κάποια από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και, κατά συνέπεια, ο επίδικος διαγωνισμός δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτής, αλλά στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. (ΣτΕ ΕΑ 701/2009)

Από το περιεχόμενο της ανωτέρω αποφάσεως προκύπτει ότι στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου δραστηριότητα σχετικά με την παραγωγή και διανομή ύδατος στους δημότες καθώς και τη λειτουργία δικτύων αποχέτευσης και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, ασκεί η ΔΕΥΑ, εισπράττοντας και τα ανάλογα τέλη που καθορίζονται στην απόφαση αυτή. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με την υπ’ αριθμ. 172916/6.10.2011 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντάχθηκε η Πράξη «Αποχετευτικό Δίκτυο Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Αριδαίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013». Εξάλλου, με την από 7.10.2011 Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 3614/2007 (Α΄267) [όπως η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 του ν. 3840/2010 (Α΄53)], η ΔΕΥΑ μεταβίβασε την αρμοδιότητα υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης στο Δήμο ( λόγω του ότι μόνο ο τελευταίος διέθετε επιβεβαιωμένη διαχειριστική επάρκεια για την εκτέλεση έργων συγχρηματοδοτούμενων από κοινοτικά κονδύλια).Εν προκειμένω, αρμοδιότητα αναθέτουσας αρχής ασκεί ο Δήμος, δια των οργάνων του, λόγω του ότι εξουσία κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού ανατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακηρύξεως, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η οποία έχει οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της διακηρύξεως, ως Προϊσταμένη Αρχή (βλ. ΕΑ 536/2011, 855/2011, 857/2011). Όμως ο Δήμος δεν ενεργεί ως «αναθέτων φορέας», κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1 και 2, και 4 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, δεδομένου ότι δεν ασκεί, κατά νόμο, δραστηριότητα σε σχέση με την αποχέτευση λυμάτων, αφού, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, τέτοια δραστηριότητα ασκεί η ΔΕΥΑ (κύριος του έργου σύμφωνα με το άρθρο 1 της διακηρύξεως). Συνεπώς, ο επίδικος διαγωνισμός εκφεύγει του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και εμπίπτει, εξ απόψεως αντικειμένου αλλά και ύψους προϋπολογισμού, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ,. (ΣτΕ ΕΑ 438/2013)

Δήμος στο πλαίσιο του οποίου έχει συσταθεί ΔΕΥΑ, εφόσον ενεργεί ως αναθέτουσα αρχή σε σχετικό διαγωνισμό, δεν συνιστά αναθέτοντα φορέα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 και 4 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, δεδομένου ότι δεν ασκεί, κατά νόμο, δραστηριότητα σε σχέση με την ύδρευση και αποχέτευση, αφού τέτοια δραστηριότητα ασκεί η ΔΕΥΑ. Επομένως στην τελευταία αυτή περίπτωση, σχετικός διαγωνισμός εκφεύγει του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και εμπίπτει, έξ απόψεως αντικειμένου, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. (ΓνΝΣΚ 403/2014)


3. Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
Τα δημοτικά λιμενικά ταμεία ως αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 223 του ν. 4412/2016 αποτελούν αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του 224 του ν. 4412/2016, στο μέτρο που ασκούν δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 232 του ν. 4412/2016 κι ως εκ τούτου στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επ' αυτών οι διατάξεις του Βιβλίου II του ως άνω νόμου. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 4668/22.11.2016)4. ΠΔ 59/2007
Πριν την έκδοση του Ν.4412/2016 οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών ρυθμίζονταν από το ΠΔ 59/2007, με το οποίο είχε προσαρμοστεί η ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και το οποίο καταργήθηκε από το Ν.4412/2016.

Οι διατάξεις του εν λόγω ΠΔ εφαρμόζονταν μεταξύ άλλων στους αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι α) ήταν αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις και ασκούσαν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8. (άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 59/2007)

Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής παραμένει ίδιο με το Ν.4412/2016.

Σύμφωνα μάλιστα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του εν λόγω ΠΔ: «Οι αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος, απαριθμούνται κατά τρόπο μη εξαντλητικό στους καταλόγους που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι έως ΙΧ»

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, ως αναθέτοντες φορείς στους τομείς της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής πόσιμου ύδατος αναφέρονται μεταξύ άλλων:

- οι ΔΕΥΑ, οι οποίες παράγουν ή διανέμου νερό δυνάμει του Ν. 1069/80

- οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης, οι οποίοι λειτουργούν δυνάμει του ΠΔ 410/1995, κατ’ εφαρμογή του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

- οι Δήμοι και Κοινότητες, οι οποίοι λειτουργούν δυνάμει του ΠΔ 410/1995, κατ’ εφαρμογή του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.ΙΙΙ. Αναθέτοντες φορείς βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων
Για τους σκοπούς του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) αναθέτοντες φορείς είναι εκείνοι οι οποίοι: [...] αν δεν είναι αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις, ασκούν, μεταξύ των δραστηριοτήτων τους, κάποια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234 ή συνδυασμό τέτοιων δραστηριοτήτων και λειτουργούν επί τη βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων τα οποία εκχωρεί αρμόδια αρχή της Ελλάδας. (άρθρο 224 παρ. 1β του Ν. 4412/2016)

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα» νοούνται τα δικαιώματα που εκχωρούνται από αρμόδια αρχή της Ελλάδας μέσω οιασδήποτε διάταξης νόμου ή διοικητικής πράξης που έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζει την άσκηση των δραστηριοτήτων οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 228 έως 234 σε έναν ή περισσότερους φορείς, και η οποία επηρεάζει ουσιωδώς την ικανότητα άλλων φορέων να ασκούν τέτοιου είδους δραστηριότητα.

Τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί μέσω διαδικασίας στην οποία έχει διασφαλιστεί επαρκής δημοσιότητα και στην περίπτωση που η εκχώρηση των εν λόγω δικαιωμάτων βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια δεν συνιστούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου.

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν:
α) διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, σύμφωνα με το Βιβλίο Ι (άρθρα 3 έως 221), το ν. 3978/2011, τις διατάξεις με τις οποίες εναρμονίζεται η νομοθεσία στην Οδηγία 2014/23/ΕΕ ή το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338)
β) διαδικασίες, σύμφωνα με άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος Β', οι οποίες διασφαλίζουν ικανοποιητική εκ των προτέρων διαφάνεια για τη χορήγηση αδειών με βάση αντικειμενικά κριτήρια. (άρθρο 224 παρ. 3 του Ν. 4412/2016)
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions