ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!! Αναβάθμιση βάσης δεδομένων

Εάν έχετε πρόβλημα στην εμφάνιση της σελίδας πατήστε: Ctrl+F5 ή Ctrl+R ή Ctrl+Shift+R σε περιβάλλον Windows

και Shift+Command+R σε περιβάλλον Mac

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Δείτε εδώ ενότητα με τη νομοθεσία και τις εγκυκλίους για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊού 

 

Σημερινά νέα 

 

Ενημερωτικά Δελτία