Αίτηση για e-postirixis
Εκτύπωση
+
Α
-

 

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακή παρουσίαση – ημερίδα

 

 

e-postirixis: «Πρόγραμμα  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

 Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 ώρα 10:30 πμ

 

Θέματα που θα αναλυθούν:

 

Από τον Αύγουστο ξεκίνησε η έκδοση προσκλήσεων για το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Μέχρι και σήμερα συνεχίζουν και ανακοινώνονται νέες προσκλήσεις οι οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεματικών προτεραιοτήτων. Τόσο ο μεγάλος αριθμός των προσκλήσεων- μέχρι και σήμερα έχουν εκδοθεί 13 προσκλήσεις – όσο και η πολυπλοκότητα αυτών σε θέματα επιλεξιμότητας δράσεων και δικαιούχων  καθιστά απαραίτητη την συγκεντρωτική αποτύπωση των προσκλήσεων και των διαφόρων θεμάτων που τις αφορούν.

 

Στην ανωτέρω παρουσίαση θα επεξηγήσουμε και θα συζητήσουμε τα σημεία των προσκλήσεων, που θεωρούμε πιο σημαντικά και σύνθετα, όπως:

 

– Ανοιχτές προσκλήσεις του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

 

– Ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της κάθε πρόσκλησης  (χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, επιλεξιμότητα δράσεων, ειδικά θέματα στη

χρηματοδότηση των προτάσεων, χρόνος λήξης υποβολής προτάσεων, προϋπολογισμός, αρχείο FAQs)

 

– Οριζόντιες δράσεις των προσκλήσεων

 

 

Τόπος: Ο υπολογιστής σας!

 

 

Εξοπλισμός:  Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ηχεία υπολογιστή. Η πρόσβαση θα γίνεται αυτόματα με εξαιρετικά εύκολο τρόπο  

 

 

Συμμετοχή: Για να δείτε εάν ο φορέας σας έχει ήδη ετήσια συνδρομή στην υπηρεσία e-postirixis, πατήστε εδώ.

 

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα “Συνδεθήκατε επιτυχώς”, ο φορέας σας έχει ήδη ετήσια συνδρομή στην υπηρεσία.

 

Εάν σας ζητηθούν κωδικοί, τότε δεν υπάρχει ετήσια συνδρομή.

 

Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε καλέστε στο τηλ. 2310-486263.

 

 

Πως θα συνδεθώ: Θα μπαίνω με τους κωδικούς που χρησιμοποιώ ήδη στη ΔήμοςΝΕΤ. Πατήστε εδώ για τις οδηγίες. 

 

 

 Ερωτήματα:

Έπειτα από την παρουσίαση του θέματος θα ακολουθήσουν τα ερωτήματά σας τα οποία θα υποβάλλονται τηλεφωνικά και θα ακούγονται ζωντανά στον αέρα, ώστε να ακούγεται από όλους το ερώτημα και η απάντηση, να επανέρχεται ο ερωτών για διευκρινήσεις, όπως ακριβώς γίνεται και στις ημερίδες.

 

 

Εισηγήτρια:  Παπανικολάου Ευγενία, Υπάλληλος ΟΤΑ