Αίτηση για e-postirixis
Εκτύπωση
+
Α
-

 

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακή παρουσίαση – ημερίδα

 

e-postirixis: «Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ: Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016»

 

ΗμερομηνίαΠέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 10:00 πμ

 

Θέματα που θα αναλυθούν:

 

Η ΕΑΑΔΗΣΥ δημοσίευσε την υπ’ αριθ. 25/4577/28.08.2020 Κατευθυντήρια Οδηγία της, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και τα ζητήματα που προκύπτουν σε περίπτωση υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016. Για το εν λόγω θέμα παρέχονται πολύ χρήσιμες  και σημαντικές πληροφορίες, καθώς είναι η πρώτη φορά που αναλύεται από επίσημο φορέα, ο τρόπος εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης, η οποία πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στα χέρια κάθε αναθέτουσας αρχής.

 

Στην ανωτέρω παρουσίαση θα επεξηγήσουμε και θα συζητήσουμε τα σημεία της Οδηγίας των σαράντα σελίδων, που θεωρούμε πιο σημαντικά και σύνθετα, όπως:

 

– Παρέκκλιση της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν.4412/2016. Προϋποθέσεις, τρόπος και χρόνος εφαρμογής, σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

– Άγονα τμήματα διαγωνισμού. Νέες δυνατότητες ανάθεσής τους.

 

– Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. Συμβάσεις έως 2.500 ευρώ.

 

Τόπος: Ο υπολογιστής σας!

 

Εξοπλισμός:  Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ηχεία υπολογιστή. Η πρόσβαση θα γίνεται αυτόματα με εξαιρετικά εύκολο τρόπο  

 

Συμμετοχή: Για να δείτε εάν ο φορέας σας έχει ήδη ετήσια συνδρομή στην υπηρεσία e-postirixis, πατήστε εδώ.

 

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα “Συνδεθήκατε επιτυχώς”, ο φορέας σας έχει ήδη ετήσια συνδρομή στην υπηρεσία.

 

Εάν σας ζητηθούν κωδικοί, τότε δεν υπάρχει ετήσια συνδρομή.

 

Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε καλέστε στο τηλ. 2310-486263.

 

Πως θα συνδεθώ: Θα μπαίνω με τους κωδικούς που χρησιμοποιώ ήδη στη ΔήμοςΝΕΤ. Πατήστε εδώ για τις οδηγίες. 

 

Ερωτήματα:

Έπειτα από την παρουσίαση του θέματος θα ακολουθήσουν τα ερωτήματά σας τα οποία θα υποβάλλονται τηλεφωνικά και θα ακούγονται ζωντανά στον αέρα, ώστε να ακούγεται από όλους το ερώτημα και η απάντηση, να επανέρχεται ο ερωτών για διευκρινήσεις, όπως ακριβώς γίνεται και στις ημερίδες.

 

Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ