Αίτηση για e-postirixis
Εκτύπωση
+
Α
-

 

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακή παρουσίαση – ημερίδα

 

e-postirixis: «Ν. 4782/2021 – Τροποποιήσεις σχετικές με διατάξεις ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ, με ισχύ από τη δημοσίευση του Νόμου»

 

ΗμερομηνίαΤετάρτη 31 Μαρτίου 2021 ώρα 10:00 π.μ.

 

Θέματα που θα αναλυθούν:

Ως γνωστόν δημοσιεύθηκε ο νέος Νόμος 4782/2021, που επιφέρει εκτεταμένες τροποποιήσεις στον ισχύοντα Ν.4412/2016.

Στο άρθρο 142 του νόμου αυτού ορίζεται η έναρξη ισχύος των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου. Οι περισσότερες από αυτές αρχίζουν να ισχύουν από 1.6.2021 ή από 1.9.2021. Ωστόσο, πολύ σημαντικές διατάξεις αρχίζουν να ισχύουν και από τη δημοσίευση του νέου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 έγινε η παρουσίαση των διατάξεων του ως άνω νόμου που έχουν ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου και αφορούν προμήθειες υπηρεσίες. Με την παρουσίαση της Τετάρτης 31 Μαρτίου θα αναλυθούν τα άρθρα που αφορούν αποκλειστικά ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ και ΜΕΛΕΤΕΣ και έχουν έναρξη ισχύος από τη δημοσίευση του νόμου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι διατάξεις σχετικά με:

– Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών

– Κοινοποίηση στον ανάδοχο – εκπροσώπηση

– Ημερολόγιο του έργου

– Υποκατάσταση. Αναδόχου

– Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση/ Εγκεκριμένος υπεργολάβος/ Κατασκευαστική κοινοπραξία

– Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών

– Διαιτητική επίλυση διαφορών

– Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

– Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών

– Επιτροπές έργων και μελετών

Στην ανωτέρω παρουσίαση θα αναλύσουμε τις νέες αυτές τροποποιήσεις που ισχύουν άμεσα, ώστε οι τεχνικές υπηρεσίες να είναι έτοιμες για την εφαρμογή τους.

 

Τόπος: Ο υπολογιστής σας!

 

Εξοπλισμός:  Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ηχεία υπολογιστή. Η πρόσβαση θα γίνεται αυτόματα με εξαιρετικά εύκολο τρόπο  

 

Συμμετοχή: Για να δείτε εάν ο φορέας σας έχει ήδη ετήσια συνδρομή στην υπηρεσία e-postirixis, πατήστε εδώ.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα “Συνδεθήκατε επιτυχώς”, ο φορέας σας έχει ήδη ετήσια συνδρομή στην υπηρεσία.

Εάν σας ζητηθούν κωδικοί, τότε δεν υπάρχει ετήσια συνδρομή.

Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε καλέστε στο τηλ. 2310-486263.

 

Πως θα συνδεθώ: Θα μπαίνω με τους κωδικούς που χρησιμοποιώ ήδη στη ΔήμοςΝΕΤ. Πατήστε εδώ για τις οδηγίες. 

 

Ερωτήματα:

Έπειτα από την παρουσίαση του θέματος θα ακολουθήσουν τα ερωτήματά σας τα οποία θα υποβάλλονται τηλεφωνικά και θα ακούγονται ζωντανά στον αέρα, είτε μέσω e-mail.

 

Εισηγητής: Ζήσης Παπασταμάτης Πολ. Μηχ/κός ΑΠΘ, MSc ¨Σχεδιασμός και Κατασκευή Έργων» ΕΜΠ, Εισηγητής ΕΚΔΔΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης DimosNet