ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ / Η Εταιρία – Υπηρεσίες
Εκτύπωση

Η εταιρεία ΔήμοςΝΕΤ δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης μέσω των βάσεων δεδομένων www.dimosnet.grwww.npid.grwww.4412.grwww.icontrolnet.gr.

 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της τράπεζας πληροφοριών είναι: 

1.Ενημερωτικά κείμενα μέσα από πρακτικούς οδηγούς με καθημερινή, συνεχή και αδιάλειπτη ανανέωση των περιεχομένων ανάλογα με τις αλλαγές που επέρχονται στο νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων. Στα κείμενα αυτά υπάρχει η δυνατότητα παραπομπής μέσω υπερσυνδέσμων (link) στους νόμους, τις εγκυκλίους, τις γνωμοδοτήσεις και τα άλλα νομικά κείμενα που αφορούν τις θεματικές ενότητες που πραγματεύεται η βάση. Μπορείτε επίσης να βρείτε το σύνολο των νόμων, εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων κλπ που αφορούν τις θεματικές ενότητες που πραγματεύεται η βάση και είναι υποστηρικτικά των κειμένων.

2.Εκτός από το γεγονός ότι περιλαμβάνονται όλα όσα ισχύουν για τις θεματικές ενότητες που πραγματεύεται η βάση, πάντα τεκμηριωμένα και πάντα με βάση συγκεκριμένα νομοθετήματα, εγκυκλίους κλπ, το κυριότερο είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες, εξαιρετικά αναλυτικά υποδείγματα και απλά βήματα ενεργειών.

3.Τεχνική υποστήριξη μέσω υποβολής ερωτημάτων και άμεση απάντηση από μία έως πέντε εργάσιμες ημέρες.

4.Καθημερινά ενημερωτικά δελτία για την παρακολούθηση της νομοθετικής και νομολογιακής επικαιρότητας.

5.Εύκολη εκτύπωση ή μεταφορά των αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή


Πρόσβαση:

Η πρόσβαση στην Τράπεζα Πληροφοριών γίνεται μέσω κωδικού, ο οποίος δίνεται στα μέλη και είναι μοναδικός για κάθε συνδρομητή. Προκειμένου να αποκτηθεί ο κωδικός πρόσβασης, πρέπει να γίνει εγγραφή, ώστε να αποκτηθεί το δικαίωμα πρόσβασης στην ιστοσελίδα, για ένα χρόνο.

Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης
Έπειτα από τη συμπλήρωση του δελτίου παραγγελίας, και την αποστολή του στα γραφεία της ΔήμοςΝΕΤ μαζί με την απόφαση ανάθεσης, σας αποστέλλουμε τον κωδικό πρόσβασης, ο οποίος ισχύει για ένα έτος από την ημέρα παραλαβής του. Μαζί με τον κωδικό πρόσβασης παραλαμβάνετε το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.