Πρακτικοί Οδηγοί Αιρετών Οργάνων

– Πρακτικός Οδηγός Δημοτικών Οργάνων (pdf)

– Πρακτικός Οδηγός Αντιμισθίας, εξόδων παράστασης και αποζημιώσεων (pdf)

– Πρακτικός Οδηγός Τοπικών Οργάνων (Δημοτικών Κοινοτήτων) (pdf)

– Πρακτικός Οδηγός ορισμού σημαντικότερων Οργάνων και Επιτροπών (pdf)

 

Νέα 

Ενημερωτικά Δελτία